ISO 14001

ISO 14001 – Gestió mediambiental

La certificació ISO 14001 avala el nostre compromís

La norma ISO 14001 no és obligatòria però distingeix la qualitat d’un sistema de gestió ambiental eficaç

La norma UNE-EN ISO 14001 atorgada a ARANOW per TÜV Rheinland és una distinció internacional que estableix com cal implantar un sistema de gestió ambiental eficaç. La norma està dissenyada per aconseguir l’equilibri entre rendibilitat econòmica i un mínim impacte ambiental, i es basa en el compromís de tota l’organització per aconseguir ambdós objectius. Per assolir la certificació, l’organització ha d’establir, implantar, mantenir i millorar, de forma contínua, un sistema de gestió ambiental d’acord amb els requisits de la norma ISO 14001 i determinar de quina manera s’acompliran.

Així mateix, ha de planificar i posar en funcionament una política ambiental, aprovada per les màximes instàncies executives de l’organització, i donar-se a conèixer en totes les parts interessades. Aquesta política ambiental ha d’incloure un compromís de millora contínua, de prevenció de la contaminació i de compliment amb la legislació i la reglamentació ambiental aplicable. La certificació exigeix, també, la necessitat d’establir mecanismes de seguiment i mesura les operacions i activitats que puguin tenir un impacte significatiu al medi.

Descarrega’l aquí

Contribuïm al desenvolupament de la societat afavorint la inclusió social.

 

Des dels nostres inicis, a aranow hem dut a terme una política activa d’inclusió social i de respecte a l’entorn. Aquest enfocament que prové directament del mateix cor de l’entitat, impregna els valors corporatius, proporcionant un lloc de treball, segur, divers i inclusiu, que ofereix grans oportunitats de desenvolupament.

 

Un codi ètic addicional que enforteix el nostre caràcter.

Newsletter

Rep les novetats de l’empresa, els últims avanços en els nostres productes, així com la nostra participació en esdeveniments.