Avís legal

Avís legal
Condicions que regulen l'ús i accés al lloc web d'Aranow

Aquesta nota legal conté les condicions
que regulen l'ús i accés al lloc web
www.aranow.com

1. OBJECTE:

Aquesta nota legal conté les condicions que regulen l'ús i accés al lloc web http://www.aranow.com (d'ara endavant el lloc o web) i les responsabilitats derivades de la seva utilització.

S'entendrà que l'accés o la mera utilització del lloc web per part de l'usuari implica l'adhesió del mateix a totes les condicions que ARANOW Packaging Machinery, S.L. tingui publicades en aquell moment en la web.

2. ACCÉS I ÚS DE LA WEB:

L'accés i ús de la Web té caràcter gratuït per als usuaris. L'accés i ús de determinades informacions i serveis de la Web només pot fer-se previ registre de l'usuari.

En cas del registre d'usuaris a través d'identificadors i contrasenyes, tant l'identificador com la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a qui se li concedeixen. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l'identificador com la contrasenya en la confidencialitat més estricta i absoluta, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tot tipus es derivin de la infracció|trencament o revelació del secret.

3. UTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ:

La propietat intel·lectual de la informació, dades, contingudes, bases de dades, dissenys, codis font, estructures de navegació i altres serveis o productes integrats a la Web són propietat exclusiva d'ARANOW Packaging Machinery, S.L., o bé de les persones físiques o jurídiques que s'informi en cada cas concret, per la qual cosa l'Usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual, quedant expressament prohibida la reproducció total o parcial dels mateixos, la seva comunicació pública, distribució, o qualsevol forma d'explotació, llevat de consentiment exprés i per escrit per part d'ARANOW Packaging Machinery, S.L. o de les persones físiques o jurídiques titulars dels drets d'explotació segons el cas concret.

L'usuari es compromet a utilitzar l'esmentada informació i serveis exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització de la Web, llevat que hagi obtingut consentiment exprés d'ARANOW Packaging Machinery, S.L. o bé de les persones físiques o jurídiques titulars dels drets d'explotació segons el cas concret. L'usuari s'obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats de la Web per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors.

4. FUNCIONAMENT DE LA WEB:

ARANOW Packaging Machinery, S.L. podrà realitzar les modificacions que estimi convenients en la Web, podent incloure serveis i continguts addicionals als actuals o, en el seu cas, suprimir-los.

ARANOW Packaging Machinery, S.L. podrà modificar la Web quan el consideri oportú; i, podrà bloquejar l'accés a tots o part dels usuaris de la mateixa, per procedir a realitzar les modificacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. En cap cas, ARANOW Packaging Machinery, S.L. serà responsable de l'inadequat funcionament del sistema si això obeeix a una defectuosa configuració dels equips de l'usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei. ARANOW Packaging Machinery, S.L. es compromet a realitzar tots els seus esforços per mantenir actualitzada la informació i continguts que introdueixi en la Web, si bé l'usuari coneix que hi pot haver incorreccions en els continguts i serveis inclosos en la Web que, en el seu cas, ARANOW Packaging Machinery, S.L. procedirà a reparar|solucionar a la màxima brevetat quan tingui coneixement de la seva existència.

5. ÈTICA I RESPONSABILITAT DERIVADA DE L'ÚS PER L'USUARI D'INTERNET I DE LA WEB:

ARANOW Packaging Machinery, S.L. no serà en cap cas responsable de l'ús de la Web que realitzi l'Usuari. L'usuari s'abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l'ús de la Web o dels recursos posats en la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial d'ARANOW Packaging Machinery, S.L. o de tercers, que vulneri o transgredeixi l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne a ARANOW Packaging Machinery, S.L. front qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti davant ella com a conseqüència de l'esmentat ús. L'usuari s'abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a ARANOW Packaging Machinery, S.L., així com d'introducció o difondre a la Xarxa programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers.

6. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

En compliment d'allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer propietat d'ARANOW Packaging Machinery, S.L. per tal d'oferir-li un millor servei personalitzat i informar-lo puntualment d'aquelles novetats que puguin ser del seu interès.

Així mateix, de conformitat amb l'esmentada llei orgànica i la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, vostè tindrà dret a accedir a aquesta informació en els termes fixats per la llei.

Per eliminar o modificar les seves dades personals posi's en contacte amb nosaltres a l'adreça info@aranow.cat

7. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevulla de les clàusules incloses en el present Avis Legal fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat i ineficàcia afectarà tan sols a l'esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, no subsistint en cap cas l'Avís legal en totes les altres disposicions, entenent la mencionada disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no redactada.

8. POLÍTICA DE COOKIES:

Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer que es baixa a l'ordinador/telèfon intel·ligent/tauleta de l'usuari quan aquest accedeix a determinades pàgines web. L'objectiu és emmagatzemar i obtenir informació sobre la navegació que es du a terme des de l'equip o el dispositiu en qüestió. Les cookies que utilitzem no emmagatzemen dades personals ni cap tipus d'informació que pugui identificar els usuaris.

Tipus de cookies que utilitzem:

Les cookies de tercers, com ara les que s'utilitzen a les xarxes socials, a les xarxes publicitàries o als complements externs de contingut com Google Maps, ens permeten gestionar i millorar els serveis que oferim.
En el nostre cas, utilitzem Google Analytics, una eina de Google que bàsicament permet que els propietaris de llocs web sàpiguen com interactuen els usuaris amb els seus llocs. Aquesta eina també activa cookies en el domini del lloc on es troba l'usuari i utilitza un conjunt de cookies per recopilar informació de manera anònima i per elaborar informes de tendències de llocs web sense identificar cap usuari en concret.

Revocació i supressió de cookies:

Pots permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies que tens instal·lades a l'equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitzis. Ara bé, si no permets la instal·lació de cookies al navegador, és possible que no puguis accedir a alguna de les seccions del nostre web.

Més informació sobre com es bloqueja l'ús de les cookies a Google Chrome
Més informació sobre com es bloqueja l'ús de les cookies a Firefox
Més informació sobre com es bloqueja l'ús de les cookies a Internet Explorer
Més informació sobre com es bloqueja l'ús de les cookies a Safari

We use our own cookies as well as third-party cookies in order to offer our services, collect statistical information, and include advertising. If you continue browsing, you accept their installation and use. You can change the settings or get more information about our cookie policy.